Na miejscu

Na miejscu
 
Na granicy.
 

 • Od 1 lipca 2013 roku Republika Chorwacji jest członkiem Unii Europejskiej. Obywatele polscy mogą wjeżdżać na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci) i przebywać w Chorwacji bez wiz do 90 dni.
 • Przed wyjazdem do Chorwacji należy sprawdzić ważności wszystkich dokumentów i polis ubezpieczeniowych.
 • Na granicy nadal odbywają się kontrole dokumentów, ponieważ Chorwacja nie jest jeszcze członkiem Strefy Schengen - niedługo na wszystkich przejściach granicznych zostaną uruchomione oddzielne punkty odprawy dla obywateli krajów członkowskich UE.
 • Dokumenty wcześniej zgłoszone jako utracone nie mogą po ich ewentualnym znalezieniu być ponownie wykorzystane. Grozi to przykrymi konsekwencjami, z aresztowaniem włącznie. Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport lub dowód osobisty, wydając w zamian pisemne zaświadczenie.
 • Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, nie będąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie uwiarygodnione pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim
 • W przypadku zostawienia dokumentów w apartamencie lub zgubienia w czasie podróży na granicy powinien wystarczyć rachunek za pobyt aby można było wrócić do domu.
 • Uwaga! Zaleca się także, aby osoby przybywające do Chorwacji, zwłaszcza tzw. tanimi liniami lotniczymi, w wypadku odwołania lotu, były przygotowane finansowo do ewentualnego pokrycia kosztów alternatywnego powrotu do kraju (sugerowana - min. kwota 200 Euro/os. w gotówce lub na karcie płatniczej lub kredytowej).
 • Do Chorwacji można wwieść oraz wywieźć z niej bez deklaracji dowolną walutę o równowartości do 40 000 kun.
 • Pamiętaj, że obowiązują limity wwozu: wyrobów alkoholowych wysokoprocentowych (1L), wyrobów o zawartości alkoholu do 22% (2L), kawy lub herbaty na osobę (1 kg), perfum do 50ml i papierosów do 200 sztuk.
 • Zabronione jest wwożenie i wywożenie narkotyków.
 • Pamiętaj zwierzęta domowe powinny posiadać: paszport, wszczepiony chip i aktualną książeczkę szczepień aby mogły podróżować z właścicielami.