Przed wyjazdem

Przed wyjazdem
• sprawdź datę ważności dokumentów podróży, także dzieci, które muszą posiadać paszport lub dowód osobisty,
• wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, niezbędną w przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej,
 

 
 
 
• wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Przy ubezpieczeniach podróżnych zaleca się rozszerzenie polisy o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju. W przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC ważne jest także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance (pomocne w przypadku awarii, kradzieży, zatrzymania pojazdu przez policję lub wypadku drogowego),
• sprawdź czy Twój samochód zakupiony jako używany nie był odnotowany jako kradziony lub miał zamontowane części pochodzące z kradzieży (może znajdować się na liście poszukiwań INTERPOL),
• sprawdź czy posiadasz numer telefonu do Banku, który wystawił Karty Płatnicze lub Kredytowe aby w przypadku kradzieży, lub zagubienia móc je zablokować,
• sprawdź ważność badań technicznych pojazdów mechanicznych.
W  Polsce wszystkie ważniejsze informacje uzyskasz:
Ambasada Chorwacji w Polsce: 02-628 Warszawa, ul. Ignacego Krasickiego 25,                                             tel.+48 22 8442393,  8443994, faks:  +48 22 844 48 08,  844 22 70;   croemb.warszawa@mvpei.hr, http://pl.mfa.hr) 
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce: 00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54, tel. +48 22 8285193, faks: +48  22 8285190;                                                                          info@chorwacja.home.pl, http://pl.croatia.hr   

Polecane

KONTAKT Z NAMI :

Telefon: +(48)601056866, +(48)785123101,

E-mail: dziendobrychorwacja@op.pl